Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Przepisy porządkowe


Przepisy porządkowe                                             

 1. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów i poręczy.

 2. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych do tego celu przystankach i po całkowitym jego zatrzymaniu się.

 3. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo do kontynuowania podróży na podstawie posiadanego biletu następnym autobusem linii przebiegającej tą samą trasą.

 4. Można odmówić przewozu osób zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe albo posiadających przy sobie przedmioty lub materiały, których przewożenie jest zabronione.

 5. Zabrania się:

  - otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,
  - nieuzasadnionej sygnalizacji zatrzymania pojazdu,

  - wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu,

  - zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia,
  - rozmawiania z kierowcą w czasie jazdy,
  - zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu,
  - palenia tytoniu w pojeździe,
  - spożywania alkoholu w pojeździe,
  - niszczenia urządzeń znajdujących się w pojeździe lub wyposażenia pojazdu,
  - opierania się o drzwi w czasie jazdy pojazdu,
  - wchodzenia do pojazdu z założonymi łyżworolkami, wrotkami lub innym podobnym sprzęcie,
  - wykonywanie czynności mogących narazić innych pasażerów na szkodę lub niewygodę,
  - odstępowania zakupionego biletu jednorazowego innej osobie,
  - przewożenia osób postronnych w kabinie kierowcy,
  - spożywania posiłków w czasie jazdy,
  - przewożenia materiałów niebezpiecznych.

 6. Pasażer odpowiada za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu, zainstalowanych w nim urządzeń, a także za szkody powstałe z jego winy w związku z przewożonym bagażem.